Комунальна установа

Об'єднаний трудовий архів сіл, селищ,
міст Бучанського району

Борщагівської сільської ради
Бучанського району Київської області

a

Історія архіву

Фото архіву відсутнє


Комунальна установа «Києво-Святошинський районний Трудовий архів»Києво-Святошинської районної ради Київської області створена  рішенням сесії Києво-Святошинської районної ради Київської області від 30 листопада 2006 року №62-04-V, є некомерційним комунальним підприємством, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів отриманих за науково-технічне опрацювання і зберігання архівних документів та коштів з інших надходжень не заборонених законодавством.

Основним завданням Установи є:

- виявлення та внесення до джерел комплектування документами, за погодженням з архівним відділом Райдержадміністрації – підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, що розташовані на відповідній території;

- зберігання відповідно до умов, визначених Держкомархівом, документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на відповідній території або ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли (були зареєстровані) на цій території;

- приймання від підприємств, установ та організацій-джерел комплектування архівних документів з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчились;

- науково-технічне опрацювання документів, що надійшли на зберігання згідно з правилами Держкомархіву, створення необхідного довідкового апарату до них;

- облік документів, що зберігаються, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;

- організація користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях, видавання юридичним особам і громадянам у встановленому Держкомархівом порядку довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні;

- проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, подання на затвердження експертній комісії архівного відділу Райдержадміністрації описів справ тимчасового зберігання, документів з особового складу підприємств, установ і організацій-джерел комплектування та актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчились;

- участь у заходах з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства, архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ та організацій-джерел комплектування.

В архіві працює три особи:

Генеральний директор – Шевченко Світлана Іванівна

Бухгалтер – Марчук Юлія Костянтинівна

Архівіст – Яковлєва Яна Юріївна

Вищим органом управління Підприємства є його Власник. Функції управління від імені Власника Підприємства здійснює Києво-Святошинська районна рада Київської області яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, і повноважень, переданих їй сільськими, селищною, міськими радами.

         Функції оперативного управління Підприємством від імені Власника, згідно рішення Києво-Святошинської районної ради Київської області від 10 червня 2010р. №349-35-V, здійснює Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області в межах повноважень, переданих їй Києво-Святошинською районною радою Київської області (надалі Райдержадміністрація).

 

Установа почала функціонувати з 2010 року, Шевченко Світлана Іванівна перший керівник.