Комунальна установа

Об'єднаний трудовий архів сіл, селищ,
міст Бучанського району

Борщагівської сільської ради
Бучанського району Київської області

a

Штати

У штаті КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОБ'ЄДНАНИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ СІЛ, СЕЛИЩ, МІСТ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ" БОРЩАГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ три працівника – Генеральний директор,бухгалтер і архівіст.photo
Шевченко Світлана Іванівна

-

призначена на посаду керівника Розпорядженням № 69ос голови Києво-Святошинської районної ради від 14.07.2010 р.

Закінчила в 2006 році Державну Академію Керівних Кадрів Культури і Мистецтв, за фахом "Менеджмент соціо культурної діяльності".В 2020 році закінчила Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю "«Публічне управління та адміністрування» кафедри регіонального управління,місцевого самоврядування та управління містом.

Організовує діяльність Установи, персонально відповідає за виконання покладених на Установу завдань; розподіляє обов’язки між працівниками та контролює їх виконання; вирішує відповідно до законодавства питання про доступ працівників підприємств, установ і організацій – джерел комплектування, інших користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні; проводить прийом громадян, розглядає звернення, що належать до компетенції Установи.photo
Марчук Юлія Костянтинівна

-

призначена на посаду архівіста наказом № 6 керівника комунальної установи від 03.11.2014 р. а в 2018 році призначена на посаду бухгалтера наказом №2 від 09.07.2018р.

Закінчила у 2014 році Київський національний торговельно-економічний університет, факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, напрямок «Менеджмент готельно-ресторанного та туристичного бізнесу» – магістр.

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку в Установі; спільно з працівниками архіву приймає надходження фондів від джерел комплектування; приймає учаcть у виконанні запитів.photo
Котюха Олена Сергіївна

-

призначена на посаду архівіста наказом № 02 керівника комунальної установи від 02.03.2020 р.

Закінчила у 2018 році Національний університет Державної Податкової Служби України

Проведення експертизи цінності документів, формування справ, складання та перевірка описів справ з особового складу та тимчасового зберігання, складання історичних довідок, виконання запитів соціально правового характеру з видачею довідок.photo
Яковлєва Яна Юріївна

-

Призначена на посаду бухгалтера наказом № 1 керівника комунальної установи від 17.05.2021 р. а 19.02.2024 року призначена на посаду архівіста наказом №5 від 19.02.2024р.

Закінчила у 2015 році Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП)

Видає архівні копії та документи, готує необхідні довідки на основі відомостей, які є в документах архіву, веде їх облік; готує необхідні дані для складання звітності щодо роботи архіву тощо.